Метатагове | SEO-WEB UNIVERSITY SEO Оптимизация търсачки SEO техники настройки на сайт | Facebook | Търсачка №2 | Скрийншот | ScreenShotStudio | Los Angeles | Adidas | Автоавангард | Топ Авто | Кредит Кар | Отслабване | Дънкова мода | Холивуд | RegistryBooster | Bomi Auto | Баня-Банско | Мегафон блог

МетатаговеМетатагове
Освен заглавието в главата (<head> </head>) на html документа се поместват и метатаговете. Използването на повечето метатагове не е задължително, но е препоръчително.

Метатаговете нямат краен (затварящ) таг и според изискванията за писане на XHTML-код наклонената черта се изписва в края на началния (и единствен) таг.

Някои от метатаговете представляват елемент от SEO (Search Engine Optimization). Tова са метатагът за описание (description) и метатагът за ключови думи (keywords). Чрез описанието на страницата и ключовите думи те правят сайта по-лесно откриваем при търсене с търсещите машини в интернет. Голяма част от търсачките в интернет обаче обръщат внимание само на съдържанието на страниците, като игнорират съдържанието на метатаговете за описание и ключови думи.Метатаговете се разделят на 2 групи:

a. Метатагове съдържащи атрибута HTTP-EQUIV и атрибута CONTENT. Имат следния формат:

<meta http-equiv="име" content="съдържание" />

Използват се за да управляват определени действия на браузъра.


б. Метатагове съдържащи атрибута NAME и атрибута CONTENT. Имат следния формат:

<meta name="име" content="съдържание" />

Използват се за да подават определена информация на търсачките.СПИСЪК НА МЕТАТАГОВЕТЕ


1. <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />

Указва на браузъра азбуката, на която е написана страницата. Атрибута charset може да приема различни стойности в зависимост от езика на който е написан html документа. В случая стойността windows-1251 указва html документ написан на кирилица.

Съществуват няколко стандартизации.

Според стандартите на ISO (International Organization for Standardization) стойностите на charset могат да бъдат:

iso-8859-1 за западноевропейски латински езици: английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, шведски, датски, норвежки, исландски, финландски, ирландски, шотландски, каталунски + албански, африкаанс и суахили
iso-8859-2 за централноевропейски латински езици: чешки, полски, унгарски, румънски, хърватски, словашки, словенски
iso-8859-3 за есперанто + малтийски и турски
iso-8859-4 за балтийските езици - естонски, латвийски, литовски + гренландски и сами
iso-8859-5 за езиците на кирилица - български, руски, белоруски, македонски, сръбски, украински
iso-8859-6 за арабските езици
iso-8859-7 за гръцки
iso-8859-8 за еврейски
iso-8859-9 за турски
iso-8859-10 за няколко езика от нордическата зона - гренландски ескимоски, лапландски
iso-8859-11 за тайландски
iso-8859-12 за келтски
iso-8859-13 за някои елементи на балтийските езици, които липсват в iso-8859-4
iso-8859-14 за келтски (подобно на iso-8859-12)
iso-8859-15 изпълнява функциите на iso-8859-1, но съдържа и символа за Евро
iso-8859-16 изпълнява функциите на iso-8859-2, но съдържа и символа за Евро

ПРИМЕР: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

!ВНИМАНИЕ: При писане на html документи на кирилица e по-добре да се използва не iso-8859-5, а кодовия стандарт за работа под Microsoft Windows: windows-1251

ПРИМЕР: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />

Стойностите на този стандарт са:

windows-1250 за централноевропейските езици - чешки, полски, унгарски, румънски, хърватски, словашки, словенски + албански и немски (подобен на iso-8859-2)
windows-1251 за езиците на кирилица - български, руски, белоруски, македонски, сръбски, украински (подобен на iso-8859-5)
windows-1252 за западноевропейските езици (подобен на iso-8859-1)
windows-1253 за гръцки (подобен на iso-8859-7)
windows-1254 за турски (подобен на iso-8859-9)
windows-1255 за еврейски (подобен на iso-8859-8)
windows-1256 за арабски (подобен на iso-8859-6)
windows-1257 за балтийските езици (подобен на iso-8859-4)
windows-1258 за виетнамски

Ако се налага да създадете html документ на руски за стойност на charset е най-добре да се ползва кода KOI8-R.

ПРИМЕР: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=KOI8-R" />2. <meta name="description" content="Кратко описание на страницата." />

Метатаг за кратко описание на съдържанието на html документа.  Препоръчително е дължината на описанието да не надхвърля 150 символа.3. <meta name="keywords" content="Ключови, думи, отделени, със, запетаи" />

Метатаг за ключови думи. Подбират се думите, които имат отношение към съдържанието на страницата и го описват най-добре. Няма значение дали се оставя или не по една стъпка разстояние (space) между запетаята и следващата дума. Препоръчително е дължината на ключовите думи да не надхвърля 500 символа. Една и съща ключова дума не трябва да се повтаря повече от 3 пъти, тъй като в противен случай страницата ще бъде игнорирана от някои от търсещите машини.4. <meta name="classification" content="business" />

Метатаг който класификацира най-общо съдържанието и насочеността на страницата. В случая е указано, че това е бизнес-страница. Други стойности на атрибута content могат да бъдат:

art - изкуство
internet - интернет
education - образование
entertainment - забавление
government - правителство
news - новини
sport - спорт
science - наука и др.5. <meta name="robots" content="index, follow" />

Метатаг, който дава указание на търсачките каква част от сайта да индексират. В случая е указано да се индексира страницата и да се следват връзките в нея. Стойностите, които могат да укажат в атрибута content са следните:

content="all" - индексиране на страницата и всички нейни връзки;
content="none" - без индексиране на страницата и връзките й - използва се при страници в процес на изграждане или ако по някаква причина не желаете посещения на страницата;
content="index, follow" - указва индексиране на страницата и следване на връзките й (отговаря на content="all");
content="index, nofollow" - указва индексиране на страницата без да се следват връзките намиращи се в нея;
content="noindex, follow" - само проследява връзките от страницата без да я индексира;
content="noindex, nofollow" - не се индексира страницата и не се следват връзките (отговаря на content="none");


Подобен е и метатага googlebot - това название се задава като стойност на атрибута name (name="googlebot"), стойностите на атрибута content са като на метатага robots (all, none, index, follow, noindex, nofollow), като към тях има и още 2 възможности:

content="nosnippet" премахва маркирането (удебеляването) на думи, съвпаднали с думите при търсене, при връщане на резултат от Гугъл.

content="noarchive" не позволява архивиране на страницата от робота на Гугъл.

ПРИМЕР: <meta name="googlebot" content="noarchive" />6. <meta name="revisit-after" content="20 days" />

Метатаг, който указва на претърсващите мрежата за нови сайтове програми на търсачките (т.нар. "паяци" или "червеи") през колко дни да посещават страницата, за да индексират промените в нея. В случая е указано страницата да се индексира веднъж на всеки 20 дни. Обикновено търсачките обновяват данните за страниците през определен период, който е различен за различните търсещи машини - 30 дни, 90 дни и т.н. Този Метатаг е полезен, ако страницата редовно се обновява - чрез него може да се укаже страницата да бъде посещавана и сканирана по-често. Трябва да се има предвид, че не всички търсещи машини следват указанията на "revisit-after". Използването му е препоръчително в комбинация с метатага "expires" или с метатаговете "pragma" и "cache-control".7. <meta http-equiv="expires" content="Thu, 10 Oct 2002 13:45:50 GMT" />

Метатаг, който показва на браузъра, че информацията в страницата не е актуална след указаната дата - в случая след 13:45:50 ч. на 10 октомври 2002, четвъртък. Датата трябва да се изпише точно в същия формат, както е указано в примера и да бъде дата от миналото. Това ще застави браузъра да не зарежда страницата от кеша на диска, а всеки път да я търси направо на сървъра. На мястото на датата може да се укаже и стойност "0" - ефекта ще бъде същия, т.е. браузъра ще търси новата (актуализираната) страница всеки път, когато му се зададе съответния уеб адрес. Обикновено този метатаг се използва в комбинация с метатага "revisit-after", за да бъдат заставени търсещите машини да посещават страницата на всеки няколко дни. Препоръчително е да се ползва за страници, които се обновяват често.8. <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />

Този метатаг дава указания на браузъра дали да кешира или не страницата. Препоръчително е стойността на атрибута content да бъде същата като посочената в примера - "no-cache". Така браузъра няма да кешира страницата и всеки път ще я извиква от сървъра. Т.е., изписан по този начин, метатагът ще бъде полезен при страници, които често се актуализират. Обикновено се комбинира с метатагаовете "revisit-after" и "pragma".

Списък на стойностите на атрибута content:

no-cache - страницата не може да се кешира
no-store - разрешено е кеширането на страницата, но не е разрешено нейното архивиране
public - страницата може да се кешира в публични компютри
private - страницата може да се кешира в лични компютри9. <meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />

Предотвратява кеширането на страницата в прокси-сървър. Препоръчително е да се ползва комбинирано с метатаговете "cache-control" и "revisit-after". Стойността му винаги трябва да е "no-cache". Полезен е при често актуализирани страници.10. <meta http-equiv="content-language" content="en-us" />

Този метатаг указва езика, на който е написан HTML-документа и може да бъде използван от търсещите машини при индексация на страницата. В случая е указан език и диалект - en-us - американски английски. За указване на български език кода е "bg". Може да се използва и комбинация, например - "en-us, bg". Полезен е за не-англоезични и многоезични сайтове.

Кратък списък с кодовете на някои езици:

bg (Български)
en (Английски)
en-gb (Английски-Великобритания)
en-us (Английски-САЩ)
de (Немски)
fr (Френски)
fr-ca (Френски-Канада)
fr-fr (Френски-Франция)
it (Италиански)
es (Испански)
fi (Финландски)
nl (Холандски)
no (Норвежки)
sv (Шведски)
da (Датски)
cs (Чешки)
pl (Полски)
ru (Руски)
ja (Японски)11. <meta name="author" content="Ivan Ivanov" />

Този метатаг дава информация за автора на страницата - на атрибута content се присвоява като стойност името на автора или неговия e-mail.12. <meta name="reply-to" content="ivanov@email.com" />

Метатаг, който указва имейл за обратна връзка.13. <meta name="copyright" content="Copyright © 2003, 2004, 2005 Company Name, All rights reserved." />

Метатаг за указване на защитени авторски права, регистрирани търговски марки, номера на патенти и др. Съдържанието на атрибута content може да бъде като в примера или подобно.14. <meta name="distribution" content="global" />

Метатаг който указва "обсега на действие" на страницата. Атрибута content може да приеме само една от следните стойности:

global - показва, че информацията в страницата е за масово ползване
local - показва, че информацията в страницата има местно значение
iu (internal use) - показва, че информацията в страницата е само за вътрешно (частно, лично) ползване15.  <meta name="rating" content="general" />

Този метатаг определя за какъв кръг посетители е предназначена информацията в страницата. Ако съдържанието на атрибура content е "general" - както е в примера - тогава страницата е предназначена за най-широк кръг ползватели.

Списък на възможните стойности на атрибута content:

general - страница предназначена за всички ползватели
mature - страница предназначена само за възрастни
restricted - страница с достъп само за определен ограничен кръг посетители
14 years - страница предназначена за деца16. <meta name="pubdate" content="2005-06-28" />

Метатаг, който указва датата на публикуване на страницата. Датата трябва да е указана в посочения формат: година-месец-ден.17. <meta name="owner" content="Company Name" />

Метатаг указващ името на собственика на сайта - лично име или име на компанията-собственик.18. <meta http-equiv="refresh" content="7;URL=http://www.yahoo.com" />

Това е метатагът за пренасочване. В примера на атрибута content е зададена като стойност цифрата 7 и адреса http://www.yahoo.com, което указва 7 секунди след зареждането на страницата тя да бъде пренасочена към сайта на Yahoo. Метатагът се ползва само когато посетителите на дадена страница трябва автоматично да бъдат пренасочени към друга страница.ПРИМЕР:


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>
<head>
<title>Заглавие на страницата до 40-50 символа</title>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<meta name="description" content="Описание на страницата до 150 символа." />
<meta name="keywords" content="ключови, думи, описващи, страницата, не, повече, от, 500, символа, и, без, повторение, на, една, и, съща, дума, повече, от, 3, пъти" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="googlebot" content="noarchive" />
<meta name="classification" content="internet" />
<meta name="revisit-after" content="20 days" />
<meta http-equiv="expires" content="0" />
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="content-language" content="bg" />
<meta name="author" content="Author Name" />
<meta name="owner" content="Company Name" />
<meta name="reply-to" content="name@email.com" />
<meta name="copyright" content="Copyright © 2003, 2004, 2005 Company Name, All rights reserved." />
<meta name="distribution" content="global" />
<meta name="rating" content="general" />
<meta name="pubdate" content="2005-03-28" />

</head>
<body>

Графика и текст

</body>
</html>


Не е задължително да се ползват всички метатагове. Ако страницата е писана на кирилица трябва да се използва метагът, указващ кирилица. Силно препоръчително е да се включат и метатаговете за описание, ключови думи и robots.
Първия Български Бутон за споделяне

0 коментара:

Вашият коментар ще бъде премахнат, ако в него има включени активни хипер връзки. Моля проявявайте здрав разум и колегиалност! Не публикувайте обидни думи и изрази, което е признак на ниска култура. Авторът Ви благодари за разбирането!
Приятни минути на страниците на SEO-WEB UNIVERSITY