HTML елементи на страницата | SEO-WEB UNIVERSITY SEO Оптимизация търсачки SEO техники настройки на сайт | Facebook | Търсачка №2 | Скрийншот | ScreenShotStudio | Los Angeles | Adidas | Автоавангард | Топ Авто | Кредит Кар | Отслабване | Дънкова мода | Холивуд | RegistryBooster | Bomi Auto | Баня-Банско | Мегафон блог

HTML елементи на страницата

Тъй като паяците виждат съдържанието на страницата посредством HTML кода, вместо да я разглеждат директно чрез браузъра, оптимизирането трябва да представи ясно структурата на един типичен HTML документ.

Ще ви представя няколко основни елементи на HTML които са от решаващо значение за оптимизиране на уеб страници.За HTML и XHTML
HTML е съкращение от HyperText Markup Language (буквално "Хипертекстов език за маркиране"). Създаден е в края на 80-те години от англичанина Тим Бърнърс-Лий, който се опитва да изнамери нов метод за обмяна на информация с колегите си учени от Европейската Лаборатория по Физика на Елементарните Частици в Женева. Същността на неговия метод е създаване на текстови документи, обвързани помежду си с хипервръзки, които да могат да се прехвърлят чрез мрежата до отдалечен потребител. Така се появява необходимостта от специален език за създаване на този вид документи. Организацията за стандартизиране на HTML се нарича World Wide Web Consortium (официален сайт www.w3.org). Към нея се отправят всички предложения за допълване и изменение на HTML. Последната версия на езика е HTML 4.01. World Wide Web Consortium подготвиха и следващото поколение на HTML, което се нарича XHTML (Extensible HiperText Markup Language). Между HTML и XHTML съществуват няколко различия: 1. В HTML няма значение дали таговете (командите на езика) се изписват с големи или малки букви. В XHTML има изискване таговете да се изписват с малки букви. Например командата за нов ред e BR, като буквите са затворени в ъглови скоби (както всички команди на езика). В HTML командата може да се изпише така: <BR>. В XHTML е задължително буквите да са малки: <br>. 2. HTML не изисква затварянето на стойностите на командните атрибути в кавички. В XHTML съществува изискване за поставяне на двойни кавички. Например атрибута за ширина на таблица, който е width, ако предположим, че трябва да е със стойност 150 пиксела, може да се изпише в HTML така: width=150. В XHTML стойността на атрибута задължително трябва да е в кавички, т.е. да изглежда така: width="150". 3. Почти всички тагове в HTML се въвеждат по двойки - начален и краен таг. Съществуват и няколко команди, които нямат краен (затварящ) таг. В XHTML е задължително всички команди да имат затварящи тагове. Ако командата е без затварящ таг, тогава в отварящия таг се изписва и наклонената на дясно черта за затваряне на тага, като тази черта трябва да е на една стъпка разстояние от края на текста на командата. Например командата за нов ред <br> няма затварящ таг, затова в XHTML нейния вид трябва да е такъв: <br />. 4. На почти всички атрибути в HTML се задава някаква стойност. Съществуват и атрибути които нямат стойност. В XHTML е задължително на всички атрибути да се задава стойност. Щом един атрибут няма стойност в HTML, тогава в XHTML като стойност се задава самото име на атрибута. Например атрибута за премахване сянката на линия е noshade и той няма стойност, затова в XHTML трябва да се изпише така: noshade="noshade".

Тагът (title)

Заглавие на html документ
В главата (<head> </head>) на html документа се разполага заглавието на страницата (title). Заглавието на html документа се изписва между таговете <title> и </title> Важно е една html страница да има зададено заглавие, тъй като търсачките (като Гугъл например) възприемат написаното между таговете <title> и </title> като най-важната информация за страницата. Заглавието трябва да съдържа  до 40-50 знака и да описва най-точно съдържанието на страницата. Заглавието на html страницата се показва в синята лента в най-горната част на браузера. ПРИМЕР: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html> <head> <title>Моята първа HTML страница</title> </head> <body> Текст и графики. </body> </html>


Заглавието следва да разкрие основната идея на видимия текст и по този начин да отразява вашия бизнес по възможно най-добрия начин.

Ето 10 съвета за заглавията, дадени от Джон Александър (John Alexander), известен експерт в търсачките:

1. "Когато използвате с ключови думи във фраза, най-добре да я разположите отпред, така, че да изградите едно изречение, което да се чете смислено.
2. Опитайте се да използвате една важна ключова фраза отпред и друга помощна фраза към задната част на заглавието.
3. Нишете заглавието си така, че да заинтригува посетителя и да го накара да се замисли.
4. Напишете заглавието си, така че да провокира и да накара посетителя да го посети.
5. Заглавието трябва да отговаря на съдържанието на сайта, а не да подвежда посетителите.
6. Създайте заглавието си за аудиторията, която очаквате да посещава вашия сайт.
7. Изграждете заглавие, които е свързано със съдържанието на Вашия сайт.
8. Не препълвайте заглавието с ключови думи, което ще доведе само до объркване.
9. Не използвайте само главни букви в заглавието. Това не се харесва на роботите.
10. Запазете заглавието не по-дълго от 59 символа (for Lycos sake). Реално погледнато може да се изгради наистина отлично заглавие в това пространство. "


Управление на мета таговете (The META tags)
Има два мета тага, които се използват, за да бъдат от полза на повечето паяци на търсачки:
1. Мета ключови думи (META Keywords)
2. Мета описание (META Description)

Ако използвате други допълнителни мета тагове, трябва да ги поставяте след тези два.

Мета ключовите думи (The META Keywords)
Синтаксис:
<meta name="keywords" content="дума 1, дума 2, дума 3, …" /> Първоначално целта на този таг е била да се даде роботите представа за това каква е страницата, за да помогне в ранглистата. За съжаление, веднага след като това е станало ясно много спамъри започнали да злоупотребяват и се стигна да там, че паяците сега са дисконтирали значението на този маркер, т.е. те не го взимат толкова под внимание за класирането на сайта. Повечето експерти смятат този маркер не е толкова важен от гледна точка на SEO оптимизация, и не влияе на класирането.

Ако все пак искате да се използва този маркер, използвайте ваша основена фраза от ключови думи, една вторична ключова фраза, както и фраза с няколко синоними на ключовите думи в мета тага.
Не забравяйте, че ако използвате много от същите думи в различни ключовите фрази, то робота ще приеме това за спам, така че бъдете много внимателни.


Мета описанието (The META Description)
Синтаксис:
<meta name="description" content=" Кратко описание на сайта" />
Съдържанието на описанието на мета тага е това, което повечето търсачки и директории показват като заглавие на сайта в списъка си с резултати от търсене. Ако не сте предоставили нито едно описание в мета тага на вашата уеб страница, търсачките се опитват да направят такова, често използвайки първите няколко думи от вашата уеб страница или избран текст, когато потребителите зададат заявка за търсене по ключови фрази. Ако търсачка се не намери описание на сайта в своя индекс много е вероятно да предостави описание създадено неправилно, поради липса на текст в "meta name="description" content=" тага и това може да доведе до нежелан от вас резултат. Затова обърнете голямо внимание на този таг и непременно трябва да се научите да го сформирате и попълвате правилно. Описанието на мета тага "meta name="description" content=" трябва да сcдържа кратка, но описателна информация на тага "title". Описание на около 25-30 думи е напълно достатъчно и се стремете да не превишавате тази норма, защото няма да имате никаква полза от това. Възловите ключови думи и ключови фрази трябва да бъдат включени в мета тага за описание, но внимавайте да не се повтарят твърде често. Както тага "title", така и тага "meta name="description" content=" трябва да бъде персонализиран за всяка страница, в зависимост от съдържанието на темата и целта на сайта. Не забравяйте, че въпреки Google да не взиме под внимание описанието на мета таговете, често използва съдържанието на тага "description content" за да опише сайта в резултатите от търсене. Така че това описание трябва да привлича вниманието и съответно трафик към сайта. Описанието трябва да бъде привлекателно за потребителите, да ги изкушава да кликнат върху линк към вашия сайт и да го посетят. Този таг може да ви помогне не само за привличане на трафик, но съответно и за по-успешна позиция в PageRank.


Атрибути на тага body
Тагът body може да съдържа следните атрибути:
:

bgcolor="цвят" - задава цвят на фона на страницата
background="image.gif" - задава графичен файл във вид на фон
text="цвят" - задава цвета на текста в страницата
link="цвят" - задава цвета на връзките в страницата
vlink="цвят" - задава цвета на вече посетените връзки
alink="цвят" - задава цвета на връзките в момента на кликане в/у тях

topmargin="цифрова стойност" - задава разстоянието между съдържанието на страницата и горната част на браузъра в пиксели

leftmargin="цифрова стойност" - задава разстоянието между съдържанието на страницата и лявата част на браузъра в пиксели

rightmargin="цифрова стойност" - задава разстоянието между съдържанието на страницата и дясната част на браузъра в пиксели

bottommargin="цифрова стойност" - задава разстоянието между съдържанието на страницата и долната част на браузъра в пиксели


Забележки:

1. Цветовете могат да се задават с някои английски думи - например black за черен цвят, red за червен цвят и др. или като 16-ични стойности - например #000000 за черен цвят, #ff0000 за червен цвят и т.н. Списък с английските названия на цветовете и техните 16-ични стойности може да видите в страницата за цветове с названия.

2. Ако графиката която се задава за фон с атрибута background не се намира в същата папка /директория/ в която се намира и html документа, тогава трябва да се укаже пътя до графиката. Ако например снимката pic.gif се намира в папка folder1, на атрибута background трябва да се присвои следната стойност: background="folder1/pic.gif"

3. Ако на атрибутите за разстояние се зададе стойност 0, тогава няма да има никакво разстояние между съдържанието на страницата и рамката на браузъра. Например при topmargin="0" съдържанието на html документа ще "залепне" за горната част на браузъра.

Ако съдържанието на страницата е вмъкнато в таблица, за да има ефект от задаването на атрибутите за разстояние leftmargin и rightmargin на атрибута на таблицата align трябва да е присвоена аналогична стойност, например при leftmargin="0" в тага за таблица <table> на атрибута align трябва да е зададенa стойност left (<table align="left">).

За да има ефект от атрибута bottommargin страницата трябва да е достатъчно дълга. Той обаче няма да накара страницата да "залепне" за долната част на браузера, ако му се зададе стойност 0 и страницата е къса.

4. Ако не се зададат атрибути на body остават стойностите по подразбиране - бял фон на страницата, черен цвят на текста, син цвят на връзките и т.н.

ПРИМЕР:

<body bgcolor="#000000" text="#ff0000" link="#00ff00" alink="#0000ff" vlink="#ffff00" topmargin="0" leftmargin="0">

Зададен е черен цвят на фона (#000000), червен цвят на текста (#ff0000), зелен цвят на непосетените връзки (#00ff00), син цвят при кликане върху връзка (#0000ff), жълт цвят на вече посетените връзки (#ffff00), без разстояние между съдържанието на страницата и горната част на браузъра и между съдържанието на страницата и лявата част на браузъра.


!ВНИМАНИЕ: Атрибутите на тага <body> са извадени от стандартите на езика и не се поддържат от XHTML 1.0 Strict DTD, макар че браузърите ще продължат да ги поддържат. За дефинирането на цвета на фона, връзките и пр. трябва да се използва CSS (Cascading Style Sheets).

Атрибутите на тага body и техните стойности могат да бъдат зададени в CSS-файл. След това чрез тага

<link rel=stylesheet type="text/css" href="file.css" />

който се помества в head-секцията на html документа тези стойности се задават на всяка една страница от уеб сайта. По този начин, ако един сайт съдържа например 20 страници и се наложи да се променя цвета на връзките, цвета на фона на страниците и т.н., ще се направи само една корекция - в CSS-файла, вместо да се коригира кода във всичките 20 страници. За повече информация относно работата със CSS (Cascading Style Sheets) прегледайте раздела CSS Справочник. (Cascading Style Sheets).

Атрибутите на тага body и техните стойности могат да бъдат зададени в CSS-файл. След това чрез тага

(link rel=stylesheet type="text/css" href="file.css" )

който се помества в head-секцията на html документа тези стойности се задават на всяка една страница от уеб сайта. По този начин, ако един сайт съдържа например 20 страници и се наложи да се променя цвета на връзките, цвета на фона на страниците и т.н., ще се направи само една корекция - в CSS-файла, вместо да се коригира кода във всичките 20 страници.


Съдържанието в основните - видимите текстови полета "body"
Видимия за потребителите текст е много важен елемент за употребата на ключови думи при SEO оптимизация на сайт. Тъй като имате идеалния повод, за да използвате конкретни думи, това е важно стрътегическо положение. Разбира се, че текста трябва да е на тема отговаряща на вашите ключови думи. Би било безсмислено, ако например както в случая аз пиша съвети към вас за "Оптимизиране на мета таговете на сайт" да се опитвам да включвам изречения съдържащи ключови думи извън темата, като например "Дневен хороскоп", "Месечен хороскоп" или "Зодиакални знаци", които са тема на друг мой блог astrozodiak.blogspot.com. Най-добре е винаги да намирате теми за писане, които са свързани с главната цел на сайта ви.

Не забравяйте, мястото на значимите за текста ключови думи трябва да се включват в началото на основния текст на страницата. Както споменах по-рано някои търсачки изтеглят първите няколко реда на вашата уеб страница и ги използват като описание на вашия сайт в резултатите от търсенето. Така че, поставянето на редица важни ключови думи в първите няколко реда във видимата част на тялото "body" на вашата страница е ефективно. Опитайте се да приспособите текст в началото, така че да може да се използва като описание на вашия сайт.


Разгледайте: Списък на важни метатагове за Оптимизиране на уеб сайт

Първия Български Бутон за споделяне

0 коментара:

Вашият коментар ще бъде премахнат, ако в него има включени активни хипер връзки. Моля проявявайте здрав разум и колегиалност! Не публикувайте обидни думи и изрази, което е признак на ниска култура. Авторът Ви благодари за разбирането!
Приятни минути на страниците на SEO-WEB UNIVERSITY